Historia

2014
2014

W 2014r powstaje Wytwórnia betonu w Opolu oraz stawiamy węzeł mobilny w Konradowej w województwie opolskim w powiecie nyskim . Wyprodukowaliśmy pierwszy m3 betonu.

2014
2014

Rozpoczynamy produkcję betonu, stabilizacji, podsypek itp. poszerzając i dostosowując naszą ofertę do potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku.

2017
2017

W 2017r powstaje Wytwórnia betonu w Radzikowicach w powiecie nyskim. Lokalizacja Betoniarni znajduje się na obszarze terenów przemysłowych, co w przyszłości korzystnie wpłynie na ilość produkowanych wyrobów.

2017
2017

Węzeł mobilny z Konradowej zostaje przetransportowany do Pławnicy w województwie dolnośląskim w powiecie kłodzkim rozpoczynając produkcję betonów, stabilizacji, podsypek itp.

2017
2017

Rozwój inwestycji w tym regionie przyczynia się do zwiększenia przez nas produkcji betonów specjalnych – hydrotechnicznych oraz betonów barwionych w masie dostarczanych na inwestycję budowy dwóch zbiorników przeciwpowodziowych:
- suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysie Kłodzkiej,
- suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie na potoku Gaworówka.

Wytwórnie w Opolu oraz w Pławnicy uzyskują Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla betonu towarowego.

2019
2019

Wytwórnie w Opolu, Radzikowicach oraz w Pławnicy uzyskują Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla mieszanek związanych hydraulicznie.
Wytwórnia betonu w Radzikowicach uzyskuje Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla betonu towarowego

2020
2020

Wytwórnia betonu w Pławnicy uzyskuje Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla zapraw murarskich.