Betony mostowe

Opis

Beton mostowy to wyrób budowlany o specjalnych właściwościach zapewniających ochronę strukturalno-materiałową wykonanej z niego konstrukcji inżynierskiej. Charakteryzuje się najlepszymi parametrami wytrzymałościowymi oraz wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych (wilgoć, deszcz, wiatr, mróz). Beton mostowy wymaga zastosowania surowców o najwyższej jakości.

Produkcja betonu towarowego na węźle betoniarskim objęta jest Zakładową Kontrolą Produkcji, potwierdzoną Krajowym Certyfikatem Zgodności wydanym przez IMBiTB.

Charakterystyka

 • wytrzymałość na ściskanie wyrażona w klasach: od C25/30 do C50/60 i wyższych
 • nasiąkliwość betonu: max. 5%
 • odporność betonu na działanie mrozu: klasy ekspozycji od XF1 do XF4
 • wodoszczelność: od W8 do W12
 • wysoka odporność na ścieranie
 • klasy ekspozycji: XC, XD, XS, XF, XA, XM

Zastosowanie

Beton mostowy wykorzystywany jest do budowy obiektów budownictwa komunikacyjnego takich jak:

 • mosty
 • estakady
 • wiadukty
 • inne obiekty infrastrukturalne

Spełnia wymagania

 • PN-EN 206+A2:2021-08
 • PN-B-06265:2022-08