Podsypki cementowo - piaskowe

Opis

Podsypki cementowo – piaskowe to mieszanki wyrównująco – wzmacniające, składające się z cementu, piasku lub pospółki i odpowiednio dobranej ilości wody w celu maksymalnego zagęszczenia. Zakres stosowania oraz parametry użytkowe charakteryzują się stosunkiem objętości cementu do piasku w stanie luźno usypanym. Podsypka ma konsystencję wilgotną.

Charakterystyka

Oferowane w następujących wariantach (stosunek piasku do cementu)

  • 1:2; 1:3, 1:4; 1:5

Zastosowanie

Podsypki cementowo-piaskowe stosujemy jako warstwę wyrównującą i wzmacniającą pod nawierzchnię z kostki brukowej, płyty brukowej, krawężników i obrzeży betonowych oraz różnego rodzaju elementy małej architektury.

Spełnia wymagania

Produkt pod indywidualne zamówienie