Betony lekkie

Opis

Beton lekki to wyrób budowlany, którego gęstość w stanie suchym mieści się w granicach 800÷2000 kg/m3. Wykonywany jest przy zastosowaniu kruszyw lekkich (keramzyt, pollytag) lub granulatu polistyrenowego (styropian). Charakteryzuje się dobrymi parametrami termoizolacyjnymi oraz akustycznymi. Zastosowanie betonu lekkiego pozwala na znaczne obniżenie masy konstrukcji. 

Charakterystyka

  • wytrzymałość na ściskanie wyrażona w klasach: od LC 8/9 do LC 25/28
  • gęstość mieszanki: od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3
  • konsystencja pozwalająca na łatwe układanie mieszanki
  • rozładunek bezpośrednio z betonowozu lub za pomocą kosza

Zastosowanie

Beton lekki przeznaczony jest do wykonywania lekkich konstrukcji betonowych, takich jak:

  • warstwy wyrównawcze termoizolacyjne pod podkłady podłogowe
  • renowacje starych stropów i odciążenie konstrukcji
  • produkcja chudego betonu o podwyższonych parametrach izolacyjno – akustycznych

Spełnia wymagania

  • PN-EN 206+A2:2021-08
  • PN-B-06265:2022-08