Fibrobetony posadzkowe

Opis

Beton posadzkowy to wyrób budowlany, do produkcji którego wykorzystuje się włókna stalowe lub syntetyczne znacznie zwiększające wytrzymałość i odporność wyrobu. Włókna zmniejszają skurcz plastyczny i zapobiegają tworzeniu się mikrospękań podczas wiązania i twardnienia betonu. Dozowanie włókien odbywa się na węźle betoniarskim, co gwarantuje właściwe wymieszanie składników mieszanki betonowej.

Beton posadzkowy zapewnia odpowiednią twardość podłoża, dzięki czemu wykonana z niego nawierzchnia nie ulega odkształceniom wynikającym z ruchu maszyn przemysłowych czy pojazdów.

Charakterystyka

 • wytrzymałość na ściskanie wyrażona w klasach: min. C20/25
 • podwyższona wytrzymałość na zginanie i obciążenia dynamiczne
 • ograniczony skurcz plastyczny
 • podwyższona odporność na ścieranie
 • oszczędność wynikająca z braku konieczności stosowania siatek przeciwskurczowych
 • wysoka trwałość i odporność na korozję

Zastosowanie

Beton posadzkowy przeznaczony jest do wykonywania posadzek w:

 • obiektach przemysłowych
 • magazynach
 • parkingach podziemnych
 • sklepach
 • halach produkcyjnych

Spełnia wymagania

 • PN-EN 206+A2:2021-08
 • PN-B-06265:2022-08