Kontakt

Dane rejestrowe firmy

Betoniarnie ODRA Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 9/23, 45-005 Opole

PeKaO S.A. II o/Opole
43 1240 3103 1111 0010 6096 0152

REGON 360225071 
NIP 7543087345

Sąd Rejonowy w Opolu KRS 0000533908
Kapitał zakładowy 1 005 000 PLN

Wytwórnie

Wytwórnia
Opole

ul. Budowlanych 9

45-005 Opole

 

+48 533 310 911

Wytwórnia
Bystrzyca Kłodzka

Pławnica 100A

57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

+48 539 355 900