Prefabrykowane bloki betonowe

Prefabrykowane bloki betonowe

Opis

Prefabrykowane bloki betonowe to wyroby o szerokim zastosowaniu używane przede wszystkim do budowy: boksów, zasieków na materiały sypkie. Można z nich wznosić różne budowle, po czym mogą one być rozebrane, a elementy ponownie wykorzystane do budowy. Konstrukcja bloków pozwala na szybki montaż bez konieczności użycia spoiwa łączącego.

Produkcja bloków betonowych na węźle betoniarskim jest objęta Zakładową Kontrolą Produkcji, potwierdzoną Krajowym Certyfikatem Zgodności wydanym przez IMBiTB.

Charakterystyka

Wytrzymałość na ściskanie wyrażona w klasach: C30/37

Asortyment Wymiary
długość/szerokość/wysokość[cm]
Waga
[kg]
Blok betonowy 180x60x60 180x60x60 1470 kg
Blok betonowy 180x30x30 180x30x30 370 kg
Blok betonowy 180x30x60 180x30x60 740 kg
Blok betonowy 120x60x60 120x60x60 980 kg
Blok betonowy 120x30x30 120x30x30 250 kg
Blok betonowy 120x30x60 120x30x60 495 kg
Blok betonowy 60x60x60 60x60x60 495 kg
Blok betonowy 60x30x30 60x30x30 125 kg
Blok betonowy 60x30x60 60x30x60 250 kg

Zastosowanie

  • zasieki
  • boksy
  • składy materiałów sypkich
  • ściany, mury  oporowe
  • budowa masywnych ogrodzeń

Spełnia wymagania

EN 15258:2008 ( odpowiednik krajowy PN-EN 15258:2009)