Zaprawy cementowe murarskie

Opis

Zaprawa murarska służy do murowania ścian i innych elementów drobnowymiarowych (cegły, pustaki, bloczki betonowe). Charakteryzuje się wydłużonym czasem urabialności (nawet do 36 godzin). Zaprawa przygotowywana jest w wytwórni betonu i dostarczana jest betonowozami do miejsca przeznaczenia w postaci gotowej do użycia.

Produkcja zaprawy murarskiej na węźle betoniarskim jest objęta Zakładową Kontrolą Produkcji, potwierdzoną Krajowym Certyfikatem Zgodności wydanym przez IMBiTB.

Charakterystyka

  • wytrzymałość na ściskanie wyrażona w klasach: M5, M10, M15, M20
  • zachowanie właściwości roboczych do 36 godzin
  • doskonała przyczepność do podłoża budowlanego
  • zalecane prowadzenie prac w temperaturze: od +5°C do +25°C (w przypadku stosowania zaprawy w wyższych temperaturach czas zachowania właściwości roboczych może ulec znacznemu skróceniu)

Zastosowanie

Zaprawę można stosować do murowania:

  • ścian fundamentowych i piwnicznych
  • kominów wentylacyjnych
  • wewnętrznych ścian konstrukcji działowych
  • z elementów drobnowymiarowych (cegieł i pustaków ceramicznych, cegieł silikatowych, bloczków betonowych, keramzytobetonu i gazobetonu)

 

Spełnia wymagania

  • EN 998-2:2016 (odpowiednik krajowy PN-EN 998-2:2016-12)