Betony zwykłe towarowe

Opis

Beton towarowy to wyrób budowlany wytwarzany w węzłach betoniarskich. Powstaje w wyniku zmieszania cementu, kruszywa (drobnego i grubego), wody oraz domieszek i dodatków. Mieszanka betonowa dostarczana jest na budowę betonowozami, a w przypadku mieszanek o konsystencji półsuchej samochodami samowyładowczymi. Wbudowywanie mieszanki następuje bezpośrednio z betonowozu za pomocą pompy lub kosza. Mieszankę betonową należy zagęszczać poprzez wibrowanie.

Produkcja betonu towarowego na węźle betoniarskim objęta jest Zakładową Kontrolą Produkcji, potwierdzoną Krajowym Certyfikatem Zgodności wydanym przez IMBiTB.

Charakterystyka

 • konsystencja mieszanki badana opadem stożka Abramsa: od S1 do S5
 • gęstość mieszanki: od 2000 do 2600 kg/m3
 • wytrzymałość na ściskanie wyrażona w klasach: od C8/10 do C50/60
 • odporność betonu na działanie mrozu: klasy ekspozycji od XF1 do XF4
 • stopień wodoszczelności: od W2 do W12
 • odporność na ogień: klasa A1
 • klasy ekspozycji: X0, XC, XD, XS, XF, XA, XM

Zastosowanie

Najczęściej beton towarowy znajduje zastosowanie jako:

 • elementy konstrukcyjne budowli (żelbetowe i strunobetonowe)
 • fundamenty
 • ściany, słupy, stropy, schody

Spełnia wymagania

 • PN-EN 206+A2:2021-08
 • PN-B-06265:2022-08