Betony drogowe

Opis

Beton drogowy wykorzystywany jest do budowy nawierzchni dróg, autostrad, lotnisk, mostów, posadzek przeznaczonych dla sprzętu ciężkiego oraz nawierzchni narażonych na działanie silnych środków odladzających. Dobór składników odpowiedniej jakości oraz zapewnienie szczególnej ochrony i pielęgnacji po wbudowaniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej pozwala na uzyskanie wysokiej trwałości wykonanej nawierzchni.

Charakterystyka

 • wytrzymałość na ściskanie wyrażona w klasach: C25/30 do C50/60 i wyższych
 • odporność betonu na działanie mrozu, środków odladzających, wysoka wytrzymałość na zginanie, rozłupywanie
 • nasiąkliwość betonu: max. 5% wg. PN-B-06250
 • wysoka trwałość betonu i odporność na czynniki zewnętrzne – oddziaływanie środowiska
 • klasy ekspozycji: XC, XD, XS, XF, XA, XM
 • brak zjawiska koleinowania
 • wysoka odporność na odkształcenia pod wpływem temperatury

Zastosowanie

 • nawierzchnie drogowe
 • parkingi
 • place manewrowe
 • zatoki autobusowe

Spełnia wymagania

 • PN-EN 206
 • PN-B-06265