Betony samozagęszczalne SCC

Opis

Beton samozagęszczalny to wyrób budowlany o płynnej konsystencji, pozwalającej na szczelne wypełnienie szalunków bez konieczności mechanicznego zagęszczania również tam, gdzie występują gęsto ułożone zbrojenie czy skomplikowane kształty. Właściwą konsystencję mieszanki betonowej zapewniają odpowiedni skład oraz zastosowanie specjalistycznych domieszek. 

Charakterystyka

 • wytrzymałość na ściskanie wyrażona w klasach: C20/25 i wyższych
 • odporność na segregację oraz „bleeding” (samoistne oddawanie wody przez mieszankę betonową)
 • zdolność do zagęszczania się mieszanki pod wpływem własnego ciężaru
 • dokładne wypełnienie formy
 • możliwość produkcji we wszystkich klasach ekspozycji
 • wyższa estetyka wykonywanych elementów
 • wypełnienie elementów nawet o najbardziej skomplikowanych kształtach

Zastosowanie

Beton SCC ma wszechstronne zastosowanie zarówno w produkcji betonu towarowego, jak również prefabrykowanych elementów betonowych. Wykorzystywany jest przede wszystkim w produkcji: 

 • słupów, ścian, stropów, pali
 • elementów o skomplikowanych kształtach oraz o gęsto ułożonym zbrojeniu
 • ław i płyt fundamentowych
 • elementów o gładkiej powierzchni

Spełnia wymagania

 • PN-EN 206+A2:2021-08
 • PN-B-06265:2022-08