Grupa Odra Cement

Grupa Kapitałowa ODRA została utworzona w 2014 roku. Jednostką dominującą jest Cementownia Odra S.A., a jednostkami zależnymi Betoniarnie Odra Sp. z o.o. oraz CHOJNA BETON Wytwórnia Wyrobów Betonowych Sp. z o.o. 
Grupa oferuje szeroką gamę produktów z sektora budowlanego, począwszy od cementów, poprzez betony, podsypki i zaprawy murarskie, po prefabrykaty betonowe. 
Ciągłe inwestowanie w nowoczesne technologie i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą pozwala nam na dynamiczny rozwój i stałe wzmacnianie pozycji na rynku.

rectangle-81-636b8e3ec6976

logo-cementownia-636b8e990e25d

Cementownia Odra S.A. to zakład o ponad 100-letniej historii, położony w samym sercu stolicy województwa opolskiego. Jego podstawową działalnością jest produkcja cementów powszechnego użytku oraz cementów specjalnych, głównie z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego CEM II/B-S oraz CEM III. Cementownia posiada linię technologiczną do wypału klinkieru portlandzkiego, będącego głównym składnikiem cementów.

 

logo-betoniarnie-636b8e9816f06

Betoniarnie Odra Sp. z o.o. istnieją na rynku od 2014 roku. Posiadają 3 nowoczesne węzły betoniarskie ulokowane na terenie województwa opolskiego i dolnośląskiego. Podstawową działalnością firmy jest produkcja betonu towarowego i transport mieszanki betonowej na budowę. W swojej ofercie posiada także betony suche, betony zwykłe, betony posadzkowe, stabilizacje, podsypki oraz zaprawy murarskie i posadzkowe. 

rectangle-118-636b8e405352d

 

rectangle-119-636b8e3d84535

logo-chojna-636b8e97203e2

Chojna Beton Wytwórnia Wyrobów Betonowych Spółka z o.o. powstała w 1998 roku. Zakład położony jest w województwie zachodniopomorskim w mieście Chojna, w odległości 60 km od Szczecina. Spółka oferuje swoim klientom wysokiej jakości prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do systemów kanalizacyjnych i ściekowych. W swoim asortymencie posiada także przepusty skrzynkowe drogowe i kolejowe, elementy ścian oporowych i komory prostopadłościenne.