Stabilizacje

Opis

Stabilizacja to mieszanka piasku, kruszywa oraz sypkich materiałów wiążących z wodą, wykorzystywana do wzmocnienia nośności podłoża. Przygotowanie stabilizacji na węźle betonowym gwarantuje jej stabilne właściwości w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu stabilizowania gruntu cementem.

Produkcja stabilizacji oraz mieszanek związanych cementem na węźle betoniarskim jest objęta Zakładową Kontrolą Produkcji, potwierdzoną Krajowym Certyfikatem Zgodności wydanym przez IMBiTB.

Charakterystyka

  • wytrzymałość na ściskanie dla stabilizacji: od 0,5 do 5,0 MPa
  • wytrzymałość na ściskanie dla mieszanek związanych cementem: od 0,5 do 10,0 MPa

Zastosowanie

Stabilizacja stosowana jest w budownictwie drogowym do wykonywania podbudowy zasadniczej, pomocniczej, jak również warstwy ulepszonego podłoża pod:  

  • chodniki
  • place postojowe
  • warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych, obciążonych ruchem kategorii od KR1 do KR6

 

Spełnia wymagania

  • PN-S-96012:1997
  • PN-EN 14227-1:2013-10