Betony zwykłe towarowe

Beton towarowy zwykły wytwarza się z kruszywa grubego, piasku, cementu i wody oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Służy on jako materiał do wykonywania elementów konstrukcyjnych, pomocniczych i nie konstrukcyjnych. Gęstość objętościowa betonów towarowych wynosi od 2 000 do 2 600 kg/m³.

Betony specjalne

Beton o ściśle określonych właściwościach. Nazwa betonu specjalnego określa jego przeznaczenie lub główną właściwość.

 • Betony drogowe
  Służą do budowy nawierzchni dróg, autostrad, mostów oraz dróg i posadzek przeznaczonych dla sprzętu ciężkiego. Betony te wykonuje się przy użyciu wysokiej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych.
 • Betony mostowe
  Służą do budowy obiektów budownictwa komunikacyjnego. Betony te z uwagi na stawiane im wysokie wymagania wykonuje się przy użyciu najwyższej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych.
 • Betony lekkie
  Betony przeznaczone do wykonywania lekkich konstrukcji betonowych. Pozwalają na znaczne obniżenie masy konstrukcji. Gęstość objętościową tych betonów wynosi od 800 do 2000 kg/m³.
 • Fibrobetony posadzkowe
  Betony posadzkowe wykonuję się obecnie przy użyciu włókien stalowych oraz polipropylenowych. Włókna te zmniejszają skurcz plastyczny, zapobiegają tworzeniu się mikrospękań, ograniczają powstawanie rys skurczowych, poprawiają wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz zwiększają odporność betonu na ścieranie. Dodatkową zaletą fibrobetonów jest ich wykonywanie na węźle betoniarskim, co z kolei powoduje zmniejszenie nakładów pracy na placach budów.
 • Betony samozagęszczalne SCC
  (Self Compacting Concrete)
  Są to betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500 – 700 mm), z dużą zawartością frakcji pylastej. Pozwalają na bardzo szczelne wypełnienie szalunków bez konieczności wibrowania. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem najnowszej generacji dodatków i domieszek.
 • Betony hydrotechniczne i wodoszczelne
  Betony te mają zastosowanie do wznoszenia obiektów hydrotechnicznych oraz wszędzie tam gdzie wykonywany element konstrukcyjny jest narażony na bezpośredni kontakt z wodą. Betony hydrotechniczne i wodoszczelne uzyskuje się dzięki precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu.
 • Betony architektoniczne
  Mają zastosowanie tam gdzie od betonu oczekuje się efektownego wyglądu. Cechuje je jednorodna barwa.
 • Betony chude
  Popularnie nazywane „chudziakami”. Służą do wykonywania różnego rodzaju podkładów pod betony konstrukcyjne.
 • Betony lekkie
  Betony przeznaczone do wykonywania lekkich konstrukcji betonowych. Pozwalają na znaczne obniżenie masy konstrukcji. Gęstość objętościową tych betonów wynosi od 800 do 2000 kg/m³.

Zaprawy

Mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem mające na celu wiązanie.

 • Zaprawy cementowe
  Stosowane do wykonywania posadzek, osadzania stalowych elementów (kotwi, krat, balustrad itp.), łączenia prefabrykatów (wypełnienia spoin między nimi), wypraw ochronnych.
 • Zaprawy cementowe murarskie
  Zaprawy cementowe murarskie o wydłużonym czasie urabialności.
  Stosowane do murowania ścian i innych elementów. Charakteryzuje je wydłużony czas urabialności (nawet do 36 godzin).

Stabilizacje

Stabilizacja gruntu cementem znajduje powszechne zastosowanie w budownictwie drogowym jako jeden z podkładów pod drogi.
Stabilizacja kruszywa cementem 0,5 – 5,0 MPa.

Podsypki cementowo-piaskowe

Mieszanka wyrównująco–wzmacniająca składająca się z cementu, piasku lub pospółki i odpowiednio dobranej ilości wody w celu maksymalnego zagęszczenia. Zakres stosowania oraz parametry użytkowe charakteryzują się stosunkiem objętości cementu do piasku w stanie luźno usypanym. Konsystencja wilgotna. Podsypka cementowo – piaskowa 1:2 – 1:5.

Dodatki do betonu

Modyfikatory do mas betonowych – preparaty uplastyczniające, upłynniające, opóźniające lub przyśpieszające wiązanie, a także napowietrzające i uszczelniające.

 • Opóźniacz wiązania
 • Przyśpieszacz wiązania
 • Podgrzewanie betonu
 • Włókna stalowe do zbrojenia betonu
 • Włókna polipropylenowe i polimerowe do zbrojenia betonu